jesteś tutaj: strona główna > o nas > ekologia
KATALOG
Pobierz katalog z naszą pełną ofertą
Newsletter
Zapisz się na newsletter!
SIEĆ SPRZEDAŻY
Kup meble blisko Ciebie!
EKOLOGIA

Fabryka Mebli „STOLPŁYT” Sp. z o.o. oraz „WÓJCIK” Fabryka Mebli Sp. z o.o. – producenci marki MEBLE WÓJCIK - posiadają  aktualne, określone w Prawie Ochrony Środowiska oraz Ustawie o odpadach:

1.    Decyzję na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne .
2.    Decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego.
3.    Decyzję pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Fabryki prowadzą selektywną zbiórkę i magazynowanie wytworzonych odpadów powstających w procesie produkcji oraz zapobiegają i ograniczają emisję odpadów poprzez:
 - zwiększone reżimy zużycia surowców,
 - prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń technicznych,
 - stosowanie szczelnych, dostosowanych do magazynowania danych rodzajów odpadów, zbiorników i pojemników,
 - magazynowanie odpadów w miejscach wyznaczonych, zabezpieczonych przed ewentualnym skażeniem gleb i wód gruntowych spowodowanych wyciekiem, rozlewami i przedostaniem się odpadów do środowiska.

Fabryki posiadają zezwolenia na odzysk odpadów o kodzie 03 01 05 we własnym zakresie. Wytworzony odpad spalają we własnych kotłowniach, zgodnie z „Ustawą o warunkach termicznego przekształcania odpadów”, a wytworzone ciepło wykorzystane jest na potrzeby socjalne i CO.

Producenci marki prowadzą jakościową i ilościową ewidencję wytworzonych odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją i obowiązującymi dokumentami. Wytworzone odpady w oparciu o podpisane umowy przekazywane są podmiotom gospodarczym, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. (Zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością naliczonych opłat fabryki przesyłają do odpowiednich urzędów.)

Producenci marki MEBLE WÓJCIK upoważnieni są do stosowania na opakowaniach wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy znaku towarowego „Zielony Punkt” – w Polsce znak ten umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. (Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wynikające z Ustawy, w imieniu fabryk realizuje niezależna organizacja odzysku zajmująca się odzyskiwaniem i recyklingiem opakowań.)

Newsletter