Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

Promocja wakacyjna

Kolekcje biorące udział w promocji

Regulamin

REGULAMIN akcji promocyjnej: „PROMOCJA WAKACYJNA” 7/2022

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod nazwą „PROMOCJA WAKACYJNA” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

 

§ 2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

Akcja została ustanowiona na czas określony od dnia 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r. Miejscem Akcji są wybrane salony oraz sklepy internetowe sprzedające asortyment Meble Wójcik, które zgłosiły się do promocji poprzez wysłanie zgłoszenia do Działu Handlowego Organizatora.        W promocji biorą udział wszystkie bryły z kolekcji Meble Wójcik dostępne na stronie internetowej www.meblewojcik.pl, z wyłączeniem krzeseł, oświetlenia i stelaży. Cennik określający listę brył biorących udział w promocji, dostępny w salonach. Lista salonów (dalej określane jako Salony), których dotyczy Akcja została opublikowana na stronie www.meblewojcik.pl.

 

§ 3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest Meble Wójcik Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS: 0000250772, o numerze NIP: 5782921164.

 

§ 4 Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia, lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji. Powyższe oznacza:

a) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie obowiązywania Akcji, tj. 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r.

b) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za zamówienie, w okresie obowiązywania Akcji, tj. 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r.  bez względu na datę zapłaty reszty ceny towaru.

c) w przypadku sklepu internetowego – złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty całości ceny towaru w okresie obowiązywania Akcji, tj. 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r.


3. Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów przed dniem 01.07.2022 r.

4. Akcji nie podlegają towary poekspozycyjne, jak również towary niepełnowartościowe, których cena została już obniżona ze względu na istniejącą wadę towaru.

5. Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz zapoznanie się z treścią regulaminu sprzedaży salonu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji promocyjnej. Regulamin promocji dostępny w Salonach.

 

§ 5 Zasady Akcji

1. Akcja zostanie ustanowiona na czas określony 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r. i dot. produktów objętych Promocją „Wietrzenie Magazynu”. Oznacza to, że po zakończeniu akcji promocyjnej nie będzie można nabyć towaru w cenach promocyjnych w Salonach. Akcja polega na możliwości nabycia wszystkich brył z kolekcji Meble Wójcik dostępnych na stronie Meble Wójcik oznaczonych etykietą „PROMOCJA” z rabatem naliczonym od ceny detalicznej, listę brył  biorących udział w promocji określa również cennik dostępny w salonach. Rabat dla Konsumenta wynosi do 20% od ceny detalicznej na komody oraz do 13 % na pozostałe kolekcje, z wyłączeniem krzeseł, oświetlenia i stelaży.

2. Akcja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją. W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą promocją został objęty inną promocją zaoferowane upusty nie łączą się, a kupującemu przysługuje upust w wysokości najwyższego z zaoferowanych upustów.

3. Asortyment objęty promocją oznaczony będzie na stronie internetowej www.meblewojcik.pl etykietą ‘PROMOCJA’.

4. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

5. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.

 

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1. Organizator posiada wdrożone mechanizmy polityki bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych, jednak w ramach tej Akcji żadne dane osobowe nie będą przetwarzane ani gromadzone.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r. i obowiązuje do 24.07.2022r.,
a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki w Elblągu, w salonach partnerskich, które
uczestniczą w akcji promocyjnej „PROMOCJA WAKACYJNAoraz stronie internetowej www.meblewojcik.pl.

 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów.

Infolinia

Czynna w dniach pn-pt w godz. 08.00 - 16.00
   
 
  Infolinia